Functiemix

Functiemix Het kan in het onderwijs

Kan een leraar eventueel terug van een LB naar een LA functie?

Indien er vacatures LA voorhanden zijn, kan je natuurlijk altijd solliciteren naar de LA functie. Vervolgens word je dan als je gekozen bent uit de sollicitanten, ontslagen uit de functie LB en benoemd of aangesteld in de functie LA. Dit heet demotie.